Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus

Hjemmesidens ikon. Dette er forsiden med introduktion til konsulent hjælp      Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennem ledelsesmæssigt nærvær, fleksibilitet og medarbejderansvar - til arbejdsglæde og resultater.

Velkommen til Ressource3 - Virksomhedsrådgivning med base i Århus og din hjælp til:

 Forretningsudvikling med fokus på den menneskelige faktor.

Personlig udvikling

i kombination med faglig assistance inden for:

 Strategiudarbejdelse, Økonomistyring og Projektledelse.

Nøgleordet i konsulent assistance fra Ressource3 er samarbejde. Det er således ikke hensigten blot at aflevere ekspertviden i form af en rapport. Idéerne til ny innovation udvikles blandt virksomhedens egne medarbejdere i en proces, hvor vi sammen tager fat på konkrete udfordringer, som kan gøre en forskel i relation til at nå virksomhedens målopfyldelse. På den måde får resultaterne meget større værdi, fordi der samtidig opbygges knowhow i virksomheden.

Vores samarbejde bygger på en grundig analyse af organisationen og dens omgivelser – udarbejdet sammen med med virksomhedens ledelse. Herunder fastlægges organisationens stærke og svage sider med henblik på at finde svaret på spørgsmålene:

Hvordan ser jeres mål ud?
Hvad er de største barrierer for at nå målene?
Hvilken barriere giver det størst effekt at få fjernet?

Herefter kan det egentlige arbejde gå i gang – med tæt kontakt til ledelsen.

 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.    IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: