Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus

Til Forsiden: Introduktion til konsulent og virksomhedsrådgivningen     Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det der betyder mest for loyaliteten, er at de ansatte føler, at de har betydning

Handlingsplaner

Når analysefasen er overstået og virksomheden har beskrevet målene for de valgte aktiviteter i strategiplanen kommer en meget kritisk fase - nemlig udmøntningen af de fine planer til konkrete handlinger.

En meget væsentlig faktor, som desværre ofte negligeres er, at de strategiske mål skal gøres operationelle. De skal med andre ord formuleres, så de udtrykker målbare tilstande til bestemte tider.

Med udgangspunkt i virksomhedens mål tilbyder Ressource3 derfor sammen med ledere og medarbejdere at nedbryde disse mål i konkrete handlingsplaner. Handlingsplanerne skal være medarbejdernes svar på spørgsmålene: "Hvilke mål har jeg indflydelse på?", og "Hvad kan jeg gøre for at hjælpe os frem mod målet?".
Når dette står klart, er medarbejderne selv med til at definere de hjælpeværktøjer (måleparametre), som giver medarbejderne føling med, om de har succes i det daglige arbejde.

 

 

 

 

 

 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.    IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: