Konsulent assistance
 Virksomhedsrådgivning

Ressource3: Virksomhedsrådgivning i Århus  

Til Forsiden: Introduktion til konsulent og virksomhedsrådgivningen     Til Sitemap: Samlet oversigt over konsulent ydelser

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Forudsætningen for, at medarbejderne målrettet går efter at skabe værdi for virksomheden er, at de konkret kan se, hvordan de bidrager til virksomhedens økonomi.

 

Styremål / Nøgletal

Økonomifunktionens fornemste opgave er at få budgetter og regnskab til at understøtte virksomhedens strategi, og dette kan nås ved at give medarbejderne nogle redskaber, som sætter dem i stand til at måle egen performance i relation til virksomhedens mål. 

Med konsulent assistance fra Ressource3 er der hjælp til at finde frem til netop de  nøgletal/performanceindex, som giver mening for den enkelte medarbejder, og sætter ham/hende i stand til at vurdere egen performance.

Herved opnås både bedre økonomiske resultater og en højere grad af medarbejdertilfredshed.

 

Eksempler på
traditionelle nøgletal:
(Peg for definition)

 

Afkastningsgrad Resultat x 100
   Balance

Overskud pr. kapitalkrone. Udtrykker hvor stor den samlede kapitals afkast er gennem den primære aktivitet.

 

Overskudsgrad Resultat x 100
  Nettoomsætning

Overskud pr. salgskrone. Udtrykker hvor meget virksomheden tjener på den primære aktivitet, for hver krone der er omsat.

 

Totalformuens Omsætningshastighed Nettoomsætning
   Balance

Kapitalens gennemløbshastighed og dermed udnyttelsesgrad.

 

Dækningsgrad Bruttofortjeneste x 100
    Nettoomsætning

Dækningsbidrag pr. salgskrone. Udtrykker hvor meget DB udgør af omsætningen, og heraf hvor meget af omsætningen, der medgår til dækningen af kapacitetsomkostninger, finansielle omkostninger mv..

 

Kapacitetsgrad Bruttofortjeneste
    Bruttofortjeneste − Resultat

(Bruttofortjeneste − Resultat)=
Kapacitetsomkostninger

Udtrykker hvor mange gange dækningsbidraget dækker kapacitetsomkostningerne.

 

Nulpunktsomsætning Bruttofortjeneste − Resultat x 100
      Dækningsgrad

Det salg, hvor DB svarer til kapacitetsomkostningerne, og resultatet bliver nul.

 

Sikkerhedsmargin Nettoms.− Nulpkts.oms. x 100
      Nettoomsætning

Udtrykker hvor meget periodens omsætning overstiger nulpunktsoms.

 

Likviditetsgrad Omsætningsaktiver x 100
    Kortfristet gæld

Viser, i hvor høj grad virksomheden er i stand til at betale den gæld tilbage, der umiddelbart forfalder.

 

Soliditetsgrad Egenkapital x 100
    Balance

Viser virksomhedens evne til at imødegå tab. Jo større nøgletallet er, jo større del af aktiverne ejer virksomheden selv, og jo mindre del af aktiverne "ejes" af kreditorerne.

 

Finansieringsgrad Langfristet gæld x 100
    Anlægsaktiver

En finansieringsgrad under 100 kan være udtryk for, at anlægs-aktiverne er finansieret med egenkapital. Er finansieringen derimod sket med kortfristet gæld, kan der muligvis opstå problemer med finansiering og likviditet.
 Skovgårdsvænget 53   DK-8310 Tranbjerg J.     IP-tlf.: 3695 8853     Mobil: 4028 4336     E-mail: